વહાલી દીકરી, હું દિલગીર છું તારી ખતના થઇ

વહાલી  દીકરી, હું દિલગીર છું તારી ખતના થઇ

– એક બોહરા પિતા ની દિલ ની વ્યથા

વહાલી દીકરી,

ઘણા વર્ષો પહેલા મેં એક ભૂલ કરી. તારી મમ્મીએ આવીને મને કહ્યુ કે હું અપની દીકરી ની ખતના કરાવ છું. મને આ પ્રક્રિયા વિષે કાંઈજ ખબર ન હતી. મેં એમ માની લીધું કે તારી મમ્મીનેજ આ બાબતે વધારે સમજ છે. તારા ઉપર જે ગુઝર્યું એમાં મારું અજ્ઞાન કોઈ બહાનું નાજ હોવું જોઈએ. આ ઘટના પછી મેં ઘણી વાર તારી મમ્મી ને પૂછ્યું કે એક ભણેલી સ્ત્રી, જે એવા દેશમાં રહે છે જ્યાં આ પ્રક્રિયા ગેરકાયદેસર ગણાય છે, તે પોતાની દીકરી ને એના આધીન કેમ કરી શકે? મને ક્યારેય સંતોષ જનક જવાબ મળ્યો નહી. ફક્ત એમજ કહેવામાં આવ્યું કે ‘તે આપનો ધર્મ છે’. આ જવાબ હું ક્યારેય સ્વીકાર નથી કરી શકતો.

જ્યારે તારી સાથે શું થયું એ વિસ્તૃત રીતે વાંચ્યું તો મારી આંખો ભરાઈ આવી. આટલા વર્ષો થી હું અંજાન હતો કે તારી ઉપર શું તકલીફ ગુઝરી છે. તું તો માસૂમ હતી. જાને કેટલા પિતાઓ મારા જેવીજ સ્થિતિ માં હશે, છેવટે આ અમાનુષી કૃત્ય ને જાની ને અંજાન કે પોતાની પુત્રીએ એટલા વર્ષો થી શું વેદના મન માં દબાવી રાખી છે.

મને યાદ છે જ્યારે પહેલી વાર તને મેં હાથ માં લીધી હતી ત્યારે મનોમન હર્કાયો હતો કે તું પરિપૂર્ણ છે. મને વર્ષો થી દીકરી જોઈતી હતી. તારી અંદર કાંઈજ કમી ન હતી, છતાય તારી વાઠકાપ કરવામાં આવી. હું દિલગીર છું. હું જાણું છું કે તને આપયેલા સંસ્કારોજ તને પાપ કરવા થી રોકે છે, બીજું કાંઈજ નહી.

વિચારું છું કે તું ફક્ત પાંચ વર્ષ નીજ હતી. તારા સાથે શું થઇ રહ્યું છે તેનાથી તદ્દન અંજાન અને ઘબ્રાએલી. હું દિલગીર છું કે તારી રક્ષા કરી ન શક્યો. અજ્ઞાન એ કોઈ બહાનું નથી ના કે અંજાન થવું સામાન્ય.

હું વચન આપું છું કે આ અમાનુષી પ્રક્રિયા નો અંત લાવવા મારાથી બનતું બધૂજ કરીશ. હું કોશિશ કરીશ કે બંધ બારણા ની પાછળ શું થાય છે તે બીજા બધા પિતાઓને ખબર પડે. છોકરીયો પ્રત્યે નો આ ગુનોહ છે જે ખોટી માન્યતાઓ થી પ્રેરાયને એના પોતાનાજ માણસો એની ઉપર ગુજારે છે.

એક દિવસ જ્યારે તું માં બનશે, હું તારી પાછળ ઉભો રહીશ. મારે આ વસ્તુની કાળજી વર્ષો પહેલાજ લેવાની જરૂર હતી કે જેથી હવે આવનારી પેઢી ને આ તકલીફ વેઠવી નજ પડે જે તુએ ઉઠાવી છે.

This is a translation of the original English post that was published on May 24, 2016. Read the original post here: Dear daughter, I am sorry you were circumcised

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s